مشاهده همه 15 نتیجه

پمپ تزریق 19 لیتربرساعت 25بار

110,000,000تومان

پمپ کلزنی 3 لیتربرساعت 10 بار

10,350,000تومان

پمپ تزریق کلر به آب 5.2 لیتربرساعت 7 بار

6,000,000تومان

پمپ کلر 21.9 لیتربرساعت 1.5 بار

7,000,000تومان

کلرزن مایع 16 لیتربرساعت 10 بار

24,000,000تومان

دوزینگ پمپ 8 لیتربرساعت 10 بار

28,000,000تومان

پمپ تزریق 21.9 لیتربرساعت 1.5 بار

10,800,000تومان

پمپ تزریق 8.5 لیتربرساعت

6,900,000تومان

پمپ تزریق 17 لیتربرساعت 4 بار

15,000,000تومان

پمپ تزریق 7.8 لیتر بر ساعت 16 بار

58,500,000تومان

پمپ تزریق 20 لیتربرساعت 2 بار

42,750,000تومان

پمپ اسیدزن 1.5 لیتربرساعت 16 بار

6,000,000تومان

پمپ تزریق 15 لیتربرساعت

8,550,000تومان

پمپ کلرزن 4.4 لیتربرساعت 10بار

18,000,000تومان

پمپ تزریق 4 لیتربرساعت 7 بار

6,500,000تومان