ریزنمرات هفت ساله تولید
خانه » ریزنمرات هفت ساله تولید

ریزنمرات هفت ساله تولید

 • دنیای اقتصاد : کارنامه هفت ساله بخش صنعت و معدن ارزیابی شد.
 • رصد داده‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های ایجاد شده
 • در بخش صنعت و معدن طی هفت سال اخیر (از سال ۹۲ تا چهار ماه نخست سال ۹۹)
 • چه تغییراتی داشته و وضعیت ایجاد در میان تولیدات برتر چگونه بوده است همچنین.

ریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدداده‌های اعلام شده

 • از سوی ستاد صنعت، معدن و بازرگانی بیانگر آن است همچنین
 • که در دوره زمانی مورد بررسی ۱۸ محصول برتر صنعتی و معدنی با رشد ظرفیت مواجه شده‌اند؛ از سوی دیگر روند ایجاد ۲۷ تولیدات برتر نیز بیانگر آن است همچنین
 • تنها یک محصول در چهار ماهه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲ افت ایجاد داشته و سایر تولیدات، این دوره زمانی را با رشد سپری کرده‌اند.
 • با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت، طی هفت سال اخیر بیشترین ظرفیت ایجاد شده
 • به رشته‌های «نخ فلامنیت پلی است همچنینر»، «نخ سیستم پنبه‌ای»، «تولیدات فولادی»، «فولاد خام» و «لاست همچنینیک خودرو» اختصاص داشته
 • و این تولیدات، بالاترین ظرفیت‌سازی را بین تولیدات صنعتی و معدنی به خود اختصاص داده‌اند.
 • از سوی دیگر با توجه به داده‌های اعلام شده از میان ۲۷ محصول برتر ارزیابی شده طی هفت سال گذشته (چهار ماهه سال ۹۲ تا ۹۹)
 • بیشترین رشد ایجاد به گروه‌های «نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی»، «اتوبوس، مینی‌بوس و ون»، «فیبر»، «کمباین» و انواع «سواری» اختصاص داشته است همچنین.

ظرفیت‌های ایجاد شده

 • داده‌های اعلام شده بیانگر آن است همچنین که ظرفیت ایجاد شده در ایجاد «نخ فلامنیت پلی است همچنینر» در تیر سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲ رشدی ۲۸۴ درصدی داشته است همچنین؛
 • میزان ظرفیت نخ فلامنیت پلی است همچنینر در سال ۹۲ برابر با ۱۷۴ هزار تن بوده که تا تیر سال ۹۹ به ۶۶۹ هزار تن رسیده است همچنین.
 • ظرفیت ایجاد شده برای «نخ سیستم پنبه‌‌ای» نیز دوره زمانی مورد بررسی رشد ۹۸ درصدی را ثبت کرده است همچنین،
 • مجموع ایجاد نخ سیستم پنبه‌ای نیز در سال ۹۲ برابر با ۲۲۲ هزار تن بوده که این میزان تا چهار ماه نخست سال ۹۹ به ۴۴۰ هزار تن رسیده است همچنین.
 • برای «تولیدات فولادی» نیز در این دوره زمانی رشد ۸۳ رصدی ثبت شده و با توجه به آمار اعلام شده
 • می‌توان گفت ظرفیت ایجاد شده در تولیدات فولادی در سال ۹۲ برابر با ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده که این میزان تا تیر سال ۹۹ به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است همچنین.
 • «فولاد خام» نیز در دوره زمانی مورد بررسی رشد ۷۰‌درصدی داشته است همچنین،
 • مجموع ظرفیت فولاد خام نیز در سال ۹۲ برابر با ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که این رقم تا چهار ماه نخست سال ۹۹ به ۳۸ میلیون و ۲۰۰ تن رسیده است همچنین.
 • وضعیت ظرفیت ایجاد شده در ایجاد «لاست همچنینیک خودرو» در مدت زمان مورد بررسی رشد ۵۴ درصدی داشته است همچنین،
 • ظرفیت ایجاد لاست همچنینیک خودرو در سال ۹۲ بیش از ۳۱۸ هزار تن بوده که این میزان تا پایان تیر ۹۹ به ۵/ ۴۸۹ هزار تن رسیده است همچنین.
 • کمترین ظرفیت ایجاد شده در میان تولیدات برتر نیز به گروه «سیمان» باز می‌گردد.
 • ظرفیت ایجاد شده برای این محصول در دوره هفت سال گذشته رشدی ۱۴ درصدی داشته
 • و از بیش از ۷۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۸۸ میلیون تن تا پایان تیر سال ۹۹ رسیده است همچنین.

آزمایشگاه محیط و دیرین مغناطیس

دانش زمین مغناطیس یکی از پرکاربردترین شاخه های دانش ژئوفیزیک به شمار می رود.

این دانش امروزه گستره وسیعی از کاربردها، همانند مطالعات فابریک مغناطیسی، دیرینه مغناطیس و مغناطیس محیطی را در برمی گیرد

که هر کدام از این روش های مغناطیسی، مناسب لیتولوژی های خاصی است. ماسه سنگ های گروه شمشک در خلال دو رویداد مهم زمین ساختی سیمرین پیشین و میانی تشکیل شده اند

و نه تنها در منطقه مورد مطالعه، بلکه در گستره وسیعی از ایران نیز پوشش مناسبی دارند.

از این رو، برای ارزیابی پتانسیل این واحد سنگی در پاسخ گویی به کاربرد روش های زمین مغناطیس، مورد مطالعه قرار گرفتند. از 18 ایستگاه، 135 نمونه مغزه جهت دار در این واحد، برداشت شد.

در این مطالعه از تلفیق داده های حاصل از آزمایشات مغناطیسی و داده های سنگ نگاری استفاده شد.

منحنی های ترمومگنتیک حاصل از آزمایش کانی شناسی مغناطیسی همه نمونه ها از تمامی ایستگاه ها (به جز ایستگاه های 10 و 15) نشان داد که از نوع برگشت ناپذیر بوده

و کانی هایی مانند هماتیت و مگنتیت در اثر دگرسانی نمونه ها، در طی مرحله گرمادهی تولید شده اند.

نتایج آزمایش مغناطیس زدایی حرارتی

نشان داد که کانی های فری مغناطیس موجود در نمونه ها (به جز نمونه های ایستگاه های 10، 14 و 15) پس از دمای 400 درجه سلسیوس باز مغناطیس شده اند

که این مساله به صورت زیگزاگی شدن یا افزایش غیر عادی پسماند مغناطیسی، در منحنی های پسماند مغناطیسی- دما در مرحله افزایش دما دیده می شود

و بیانگر این است که این کانی ها از ترکیب شیمیایی کانی های مغناطیسی با دمای کوری پایین (حدود 400 درجه سلسیوس) با اکسیژن و در اثر افرایش دما به وجود آمده اند. اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی (Kmنشان داد

که این مقدار برای بیشتر ایستگاه های منطقه در محدوده 200-400×10-6SI می باشد

که نشان از فراوانی کانی های پارامغناطیس در این واحد سنگی دارد. مطالعه سنگ نگاری مشخص کرد که تمامی ماسه سنگ های منطقه از دسته آرنایت ها بوده

و در آنها نسبت کوارتز به قطعات سنگی و فلدسپار، نسبتا پایین است که نشان دهنده بلوغ کانی شناسی پایین نمونه ها است.

مقایسه داده های آزمایش کانی شناسی مغناطیسی با آزمایش مغناطیس زدایی حرارتی برای دو ایستگاه S10 و S15 نشان داد

که بین میزان کانی های فری مغناطیس پایدار یک نمونه و میزان دگرسانی آن در طی مرحله گرمادهی، یک رابطه احتمالی عکس برقرار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ماسه سنگ های شمشک به دلایلی مانند پایین بودن بلوغ کانی شناسی

و عبور جریان آب از درون آنها که احتمال به دست آوردن پسماند مغناطیسی شیمیایی (CRM) را بالا می برند،

سرعت رسوب گذاری بالا که احتمال افزایش خطای میل و انحراف مغناطیسی را تقویت می کند، پایین بودن کسر کانی های فری مغناطیس که عدم ثبت دقیق جهت های مغناطیسی را سبب می شود

و حضور کانی های فری مغناطیس با دمای کوری پایین که توانایی ثبت

و حفظ جهت های دیرینه مغناطیسی را ندارند، از اعتبار بسیار ضعیفی برای مطالعات دیرینه مغناطیس برخوردار هستند، ب

ا این حال فراوانی کانی های پارامغناطیس مانند بیوتیت در این رسوبات قابلیت کاربرد آنها رابرای مطالعات فابریک مغناطیسی به اثبات می رساند.

وضعیت ایجاد تولیدات برتر

 • از سوی دیگر بررسی داده‌های اعلام شده از سوی ستاد صنعت، معدن و بازرگانی بیانگر آن است
 • همچنین که در دوره زمانی مورد بررسی (چهار ماه نخست سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲) از میان ۲۷ محصول برتر به تولیدات «نخ سیستم پنبه‌ای
 • و ترکیبی الیاف مصنوعی»، «اتوبوس،‌مینی‌بوس و ون»، «فیبر»، «کمباین» و «انواع سواری» بیشترین رشد ایجاد را داشته‌اند.
 • مجموع ایجاد «نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی» در این دوره رشدی بیش از ۵۶۱ درصدی داشته،
 • به‌طوری که مجموع ایجاد این محصول در چهار ماه سال ۹۲ برابر با ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن بوده که این میزان ایجاد تا پایان تیر سال ۹۹ به ۸۲ هزار تن رسیده است همچنین.
 • اتوبوس،‌ مینی‌بوس و ون دومین محصولی که در این دوره زمانی رشد را تجربه کرده است همچنین،
 • براساس داده‌های اعلام شده مجموع ایجاد اتوبوس، ‌مینی‌بوس و ون در چهار ماه منتهی به تیر سال ۹۲ برابر با ۱۷۰ دستگاه بوده که این میزان تا پایان تیر سال ۹۹ به ۵۳۶ دستگاه رسیده و این گروه توانسته رشد بیش از ۲۱۵ درصدی را ثبت کند.
 • سومین محصولی که در مدت زمان مورد بررسی در میان تولیدات برتر بیشترین رشد ایجاد را داشته، گروه «فیبر» است همچنین.
 • این گروه در دوره زمانی مورد بررسی رشد نزدیک به ۲۰۴ درصدی را تجربه کرده است همچنین؛

مجموع ایجاد فیبر

 • در چهار ماه ابتدایی سال ۹۲ برابر ۱۴۳ هزار و ۱۰۰ متر مکعب بوده که این میزان تا پایان تیر سال جاری به ۷/ ۴۳۴ هزار تن رسیده است همچنین.
 • ایجاد «کمباین» نیز در هفت سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است همچنین،
 • مجموع ایجاد این محصول در چهار ماه نخست سال ۹۲ برابر با ۷۷ دستگاه بوده که این میزان تا پایان ثلث اول سال ۹۹ به ۱۵۴ دستگاه رسیده است همچنین.
 • «انواع سواری» ایجاد شده در این مدت نیز رشدی ۵/ ۸۴ درصدی داشته است همچنین،
 • قرار گرفتن انواع سواری در میان تولیدات برتر در رده پنجم در حالی است
 • همچنین که در سال‌های اخیر و به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی ایجاد سواری در کشور با چالش‌های بسیاری مواجه شد.
 • با این وجود در رصد صورت گرفته این گروه توانسته جایگاه پنجم را در میان تولیدات برتر به خود اختصاص دهد.
 • براساس داده‌های اعلام شده مجموع ایجاد سواری در چهار ماه سال ۹۲ برابر با ۱۵۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه بوده
 • که میزان ایجاد تا پایان تیر سال ۹۹ به ۲۹۴ هزار و ۷۰۰ رسیده است همچنین.

رتبه جهانی ایران در برخی ایجادات

 • از سوی دیگر داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد که ایران در ایجاد برخی تولیدات دارای رتبه بین‌المللی است همچنین و توانسته جایگاه جهانی در زمینه ایجاد ۱۵ محصول را به خود اختصاص دهد.
 • براساس آمار اعلام شده از سوی ستاد صنعت، معدن و بازرگانی در سال ۲۰۱۹ ایران در ایجاد «فلدسپات و نفلین سنیت» توانست جایگاه نهم را بین ایجادکنندگان جهان به خود اختصاص دهد.
 • ایران در ایجاد «آنتیموان» نیز در میان سایر ایجادکنندگان این محصول در دنیا جایگاه هشتم را از آن خود کرده است همچنین.
 • (آنتیموان شبه فلزی ترد و هادی ضعیف گرما و الکتریسیته است همچنین. آنتیموان با درجه خلوص خیلی بالا برای ساخت تجهیزات نیمه هادی مانند دیودها و آشکارساز مادون قرمز است همچنینفاده می‌شود.
 • آنتیموان با سرب برای بالا بردن دوام سرب آلیاژسازی می‌شود.)
 • ایجادکنندگان «آهک» نیز جایگاه یازدهم را در این سال به دست آوردند.

جایگاه ایجاد «مولیبدن» ایران

 • نیز در دنیا هشتم بوده و ایجاد «سیمان» نیز در جهان جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است همچنین.
 • درخصوص «سنگ آهن» نیز ایجادکنندگان این محصول در کنار سایر ایجادکنندگان در دنیا جایگاه دهم را به خود اختصاص داده‌اند.
 • ایجاد «پرلیت» ایران نیز در جایگاه هفتم دنیا قرار گرفته و «فولاد خام» ایجادی ایران نیز جایگاه دهم جهان را به خود اختصاص داده است همچنین.
 • وضعیت ایجاد «باریت» در کشور نیز نشان می‌دهد که جایگاه پنجم دنیا به این محصول اختصاص یافته است همچنین.
 • اما «سنگ‌گچ» و «بنتونیت» ایجاد شده در ایران جایگاه به مراتب بهتری در دنیا به خود اختصاص داده‌اند و توانسته‌اند به رتبه سوم در دنیا دست پیدا کنند.
 • اما رتبه بین‌المللی «آرسنیک» نیز ششم در دنیا ثبت شده و برای «کائولن» و «آمونیاک» نیز جایگاه دهم در دنیا ثبت شده است همچنین.
 • وضعیت ایجاد «است همچنینرانتیوم» نیز در رنکینگ جهانی چهارم است همچنین.

ریزنمرات هفت ساله تولید

 

ریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولید

ریزنمرات هفت ساله تولید

دوزینگ پمپ دوزاترون فرانس

ریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولید

ریزنمرات هفت ساله تولید

ProMinent Orlita MFS

ریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولید

ریزنمرات هفت ساله تولید

Directindustry

ریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولیدریزنمرات هفت ساله تولید

error: کپی نداریم