دوره های آموزشی

دوره آموزشی جامع میکروسکوپ پروبی روبشی

کارگاه آموزشی میکروسکوپ پروبی روبشی

1.       معرفی عمومی تجهیزات اندازه گیری 1 ساعت
2.       معرفی میکروسکوپ پروبی روبشی 1 ساعت
3.       پارامترهای موثر در تشکیل تصویر و تصویر سازی فاز 1 ساعت
4.       تصاویر تهیه شده در آزمایشگاه 1 ساعت
5.       حالت‌های کاری (AFM) 1 ساعت
6.       راهنمای کار با میکروسکوپ نیروی اتمی AFM 2 ساعت
7.       کاربردهای AFM 1 ساعت
8.       فیلم SPM 1 ساعت
9.       معرفی دستگاه و اسکن نمونه 1 ساعت
10.   راهنمای استفاده از نرم افزار و کار با نرم افزار توسط کاربر 1 ساعت
11.   تمرین  عملی کار با دستگاه 4 ساعت
مدت دوره 15 ساعت
  • بررسی تجهیزات فوق شامل معرفی تکنولوژی، نحوه عملکرد و معرفی نمونه دستگاه ها، و معرفینمونه های استفاده شده دستگاه ها در صنایع مختلف می باشد.
  • هر بخش از دوره فوق شامل مباحث تئوری، دیدن فیلم و کار عملی با نمونه های تجهیزاتمی باشد و طی سه روز کاری برگزار می شود. در پایان هر دوره به شرکت کنندگان محترم گواهی شرکت مهارفن ابزار اعطاء خواهید گردید.

دوره آموزشی میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM) برای تعداد محدودی کارشناس و اپراتور

این کارگاه توسط شرکت مهارفن ابزار، مرکز فروش و پشتیبانی میکروسکوپ های پروبی روبشی  (SPM) از گروه شرکت های DME دانمارک و آلمان، سیستم های اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی، سیستم های خواص اپتیکی و ضخامت لایه های نازک (بیضی سنجی) برگزار می شود و گواهی پایان دوره، پس از برگزاری آزمون تئوری و عملی، توسط شرکت مهارفن ابزار ارائه خواهد گردید. برای ثبت نام در کارگاه ها با شرکت مهارفن ابزار تماس حاصل فرمائید.

محل برگزاری: آزمایشگاه شرکت مهارفن ابزار

لطفا قبل از شرکت در این دوره، ویدیو های زیر را که دوره آموزشی میکروسکوپ پروبی روبشی است، تماشا نمایید: