دوره های آموزشی

دوره آموزشی جامع میکروسکوپ پروبی روبشی

کارگاه آموزشی میکروسکوپ پروبی روبشی

1.       معرفی عمومی تجهیزات اندازه گیری1 ساعت
2.       معرفی میکروسکوپ پروبی روبشی1 ساعت
3.       پارامترهای موثر در تشکیل تصویر و تصویر سازی فاز1 ساعت
4.       تصاویر تهیه شده در آزمایشگاه1 ساعت
5.       حالت‌های کاری (AFM)1 ساعت
6.       راهنمای کار با میکروسکوپ نیروی اتمی AFM2 ساعت
7.       کاربردهای AFM1 ساعت
8.       فیلم SPM1 ساعت
9.       معرفی دستگاه و اسکن نمونه1 ساعت
10.   راهنمای استفاده از نرم افزار و کار با نرم افزار توسط کاربر1 ساعت
11.   تمرین  عملی کار با دستگاه4 ساعت
مدت دوره15 ساعت
  • بررسی تجهیزات فوق شامل معرفی تکنولوژی، نحوه عملکرد و معرفی نمونه دستگاه ها، و معرفینمونه های استفاده شده دستگاه ها در صنایع مختلف می باشد.
  • هر بخش از دوره فوق شامل مباحث تئوری، دیدن فیلم و کار عملی با نمونه های تجهیزاتمی باشد و طی سه روز کاری برگزار می شود. در پایان هر دوره به شرکت کنندگان محترم گواهی شرکت مهارفن ابزار اعطاء خواهید گردید.

دوره آموزشی میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM) برای تعداد محدودی کارشناس و اپراتور

این کارگاه توسط شرکت مهارفن ابزار، مرکز فروش و پشتیبانی میکروسکوپ های پروبی روبشی  (SPM) از گروه شرکت های DME دانمارک و آلمان، سیستم های اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی، سیستم های خواص اپتیکی و ضخامت لایه های نازک (بیضی سنجی) برگزار می شود و گواهی پایان دوره، پس از برگزاری آزمون تئوری و عملی، توسط شرکت مهارفن ابزار ارائه خواهد گردید. برای ثبت نام در کارگاه ها با شرکت مهارفن ابزار تماس حاصل فرمائید.

محل برگزاری: آزمایشگاه شرکت مهارفن ابزار

لطفا قبل از شرکت در این دوره، ویدیو های زیر را که دوره آموزشی میکروسکوپ پروبی روبشی است، تماشا نمایید: